Foto © Aleksander Nordaas

For ansatte

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

 

EPOST-system OWA (Outlook Web Access):
- brukere i kommunens nettverk LOGG INN
- brukere ved Mosjøen skole, Olderskog skole,
  og Kippermoen ungdomsskole, samt servicetorg LOGG INN
- brukere utenfor kommunens nettverk LOGG INN 

 KvalitetsLosen LOGG INN 


Ressursstyring web (tidligere Notus Portal) : 

- brukere i kommunens nettverk  LOGG INN
- brukere utenfor kommunes nettverk LOGG INN                         
 


Elektronisk lønnsslipp (til og med mars 2013):  LOGG INN  
Skiftet lønnssystem, og fra april 2013 sendes lønnsspes pr epost.
 

WEB-Agresso: LOGG INN
 

Individuell Plan:
Til elektronisk Individuell Plan (ACOS IP)
-   brukere i kommunens nettverk LOGG INN
-   brukere utenfor kommunens nettverk LOGG INN 
-   Kursbase LOGG INN

 

Intranett GIS/Line

TeamViewer
 
 
Web levert av CustomPublish AS