Foto © Aleksander Nordaas

Fjordvegen fra Urdsdalen til Grindvika overtas som kommunal veg

Vefsn kommunestyre har fattet vedtak om at Fjordvegen fra Urdsdalen til Grindvika overtas som kommunal veg fra 10 mai 2017.

Vedtaket er oversendt Statens vegvesen, og vegen vil bli åpnet for alminnelig ferdsel omgående etter at Statens vegvesen / Nordland Fylkeskommune gir klarsignal til det.
Web levert av CustomPublish AS