HovedinngangMS

Fagteamet ved Mosjøen skole

Mosjøen skole har eget fagteam. Dersom du som forelder har bekymring vedrørende ditt barn, så snakk med kontaklærer. Kontaktlærer vil da kontakte skolens fagteam. 
Fagteamets målsettning: 

  • Tidlig innsats dersom en elev trenger ekstra hjelp og støtte.
  • Koordinere skolens interne hjelpetiltak.
  • Ivareta helhetlig tenkning rundt skolens elever. 


Fagteamet består av:
Johanne Skjøberg - Avd. leder/inspektør             75 10 13 03/917 07 218
Arnfinn Olsen - Avd. leder/inspektør                    75 10 13 03/990 29 788
Elin Paulin Jakobsen - Fagveileder spes. ped     75 10 13 04/991 65 137
Brit Harildstad - fagveileder mig. ped                   75 10 13 06/416 06 311
Inger Lise Hammer - Helsesøster                        75 10 16 46/75 10 16 20
Heidi Sandmo - sosiallærer                                  402 27 988
Ann-Kristin Thrana - Miljøterapeaut                     75 10 13 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS