HovedinngangMS

Fagteamet ved Mosjøen skole

Mosjøen skole har eget fagteam. Dersom du som forelder har bekymring vedrørende ditt barn, så snakk med kontaklærer. Kontaktlærer vil da kontakte skolens fagteam. 
Fagteamets målsettning: 

  • Tidlig innsats dersom en elev trenger ekstra hjelp og støtte.
  • Koordinere skolens interne hjelpetiltak.
  • Ivareta helhetlig tenkning rundt skolens elever. 


Fagteamet består av:
Johanne Skjøberg - Avd. leder/inspektør             75101303/91707218
Elin Paulin Jakobsen - Fagveileder spes. ped     75101304/99165137
Brit Harildstad - fagveileder mig. ped                   75101306/41606311
Inger Lise Hammer - Helsesøster                        75101646/75101620
Heidi Sandmo - sosiallærer                                  40227988
Janne Moby - Miljøterapeaut

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS