Foto © Aleksander Nordaas

Fagnemnd for landbruk

Valgt av kommunestyret etter forslag fra nærings- og arbeidstakerorganisasjonene innen landbruket (3 stk), Vefsn utmarksråd (1 stk) og formannskapet (1 stk). De behandler saker og avgir uttalelser vedrørende landbruksspørsmål som skal opp til politisk behandling, men er i hovedsak ikke gitt beslutningsmyndighet på vegne av kommunen.
Fagemnda er også styre for Vefsn landbruksfond, som tildeler midler etter søknad.
 
 Representanter: E-post/tlf. Telefon:  Representerer:
       
1.Kristian Hines - Nestleder  kristian.hines@nax.no  957 31 076  Vefsn Bondelag
2.Berit Hundåla - Leder  hundaala@online.no  481  23 789  Vefsn Bondelag
3 Gerd Grindstad

 post@helgeland-skogselskap.no

 478 99 906  Vefsn Skogeierlag
4.Knut Rangvald Ånes  knut.aanes48@gmail.com  928 04 594      
5.Roy Brubakk  roybrubakk@gmail.com   Formannskapet
       
Vararepresentanter:      
1. Trond Bjørkås  tbjorkaas@hotmail.com 467 97 334 Vefsn Bondelag
2. Roger Eliassen  ro-eli@online.no  414 68 646 Vefsn Bondelag
3. Steinar Haaland  haaland@nax.no  480 50 078 Vefsn Skogeierlag
4. Åse Mosheim Pedersen  aasemosheimpedersen@msn.com  994 38 736  
5. Bjørn Kjønnås  brkjonnas@gmail.com  991 02 308 Formannskapet

 

 

Web levert av CustomPublish AS