Foto © Aleksander Nordaas

Endring av plan for scooterløyper i Vefsn - høringsfrist 06.11.2017.

Vefsn kommune varsler med dette oppstart av arbeid med endring av plan for scooterløyper i Vefsn kommune. Dette er ikke et planarbeid etter plan og bygningsloven, men følger forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Forskriften stiller ingen formelle krav om varsling ved oppstart av arbeidet. Kommunen har likevel valgt å sende ut oppstartmelding til relevante parter, slik at relevante parter kan komme med innspill tidligst mulig i prosessen.Oversiktskart.jpgFor mer informasjon se vedlagte dokumenter. Høringsfrist 06.11.2017.


Oppstartsmelding - Endring av plan for scooterløyper i Vefsn

Oversiktskart

Varsel om oppstart - Endring av plan for scooterløyper i Vefsn

Blåfjellet

Hellfjellet

Hjartfjellet

Markåsen

Svarttjønnfjellet

Valtinden

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen 06.11.2017.​

Web levert av CustomPublish AS