Foto © Aleksander Nordaas

Eldrerådet

 Eldrerådet har 7 medlemmer: 5 representerer fra pensjonistene og 2 politisk valgte fra kommunestyret:

Post til eldrerådet sendes: Vefsn kommune, p.b. 560, 8651 Mosjøen eller på e-post til : post@vefsn.kommune.no

Årsmelding for eldrerådet i Vefsn 2016 - se møtet 13.febr.

 Navn E-post Telefon  
1. Anna Jakobsen - Leder anna-jak@online.no 990 29 796    
2. Ragnhild Eiterstraum ragnhild.eiterstraum@gmail.com 480 59 841    
3. Roald Luktvasslimo - Nestleder roald@nax.no 952 24 228    
4. Kristian Strauman krstrau2@online.no      
5. Jan Langvatn vefsn.eldreraad.j.langvatn@gmail.com 916 91 075    
6. May Anne Brand (H)
 se kommunestyret
 917 19 341
   
7. Tone Moby Røreng  se kommunestyret      
       
Vararepresentanter:        
For 1-5:        
1. Turid Mæhre Olsen
924 56 568
   
2. Inge K. Olsen ikrisol@online.no 971 98 153    
3. Ada Pedersen   476 37 322    
4. Reidulf Hov reidulho@online.no 986 85 551    
5. Liv Peggy Natvik   996 90 070    
6. Arne K. Nilsen arnekon@live.no 979 69 630    
         
For 6:         
 Roy Brubakk (VTP)  se kommunestyret 412 07 118    
For 7:        
Andreas Lund(AP)
   
         

 

 

Web levert av CustomPublish AS