Foto © Aleksander Nordaas

Digital post fra Vefsn kommune

Vefsn kommune ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir.

Digital kommunikasjon skal være et reelt førstevalg for kommunens innbyggere og virksomheter.
Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, med bedre tjenester og raskere svar. Når kommunen sender post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet.
Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot slik kommunikasjon på nett.

Fakta om digital post til innbyggere

Digital kommunikasjon er hovedregelen når offentlige virksomheter (Stat, kommunen og fylkeskommuner) henvender seg til innbyggere og virksomheter. Dersom innbygger ikke ønsker digital kommunikasjon må innbyggeren selv reservere seg i et nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister eller ringe 800 30 300. Du kan lese mer om dette med reservasjon på www.norge.no.

Fra 28. oktober 2015 vil Vefsn kommune sende post digitalt til innbyggere og virksomheter via Altinn. I første omgang vil dette være post fra vårt saksbehandlingssystem. Senere vil også post fra omsorgstjenestene og andre virksomheter i kommunen gå over til å sende dokumenter digitalt.

Du får et på SMS og e-post om at du har fått ny post fra Vefsn kommune. Posten blir sendt til din meldingsboks i Altinn. I praksis betyr det at post fra Vefsn kommune vil du finne samme sted som selvangivelsen og andre elektroniske dokumenter du får fra det offentlige.

Inntil videre vil kommunen bare sende post til din meldingsboks i Altinn. Etter hvert skal kommunen sende posten digitalt til den digitale postkassen du selv har valgt. Du som innbygger kan kostnadsfritt velge mellom e-Boks eller Digipost for å motta brev fra det offentlige.

Fakta om digital post til virksomheter og organisasjoner

Post fra Vefsn kommune til virksomheter og organisasjoner blir nå sendt digitalt til Altinn. I Altinn er det normalt bare daglig elder og styreformann som har tilgang. Det kan være fornuftig å delegere rolle og rettighet til å åpne post på vegene av virksomheten til administrativt personale. Det er også mulig å sette opp en varslingstjeneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding om når det kommer ny post til virksomheten/organisasjonen i Altinn.

Det er utarbeidet to veiledere for hvordan man kan delegere roller og rettigheter i Altinn.

Altinn – Varslingstjeneste for private

Altinn – varslingstjeneste for private

KS KomIT - Delegere roller og rettigheter for mottak av post i Altinn fra kommuner

Hvordan skal du bli varslet om at du har ny post fra kommunen?

For at du skal få varsel om at du har fått post fra Vefsn kommune, er det viktig at du logger deg på www.altinn.no og registrerer det mobilnummeret og den e-postadressen du ønsker å bli varslet på om at du har fått ny post fra kommunen.

Det gjøres fra topp menyen Min profil | velg den du representerer (Firmanavn eller deg selv) | avhengig av hvem du representerer velger du “Din kontaktinformasjon” eller “Felles kontaktinformasjon om virksomheten.” Her kan du registrere den e-postadressen og det mobilnummeret som du ønsker å bli varslet på.

Du kan fortsatt få brevet på papir i posten

Dersom du åpner posten din i Altinn innen 48 timer vil ikke brevet bli sendt deg på annen måte.

Hvis du derimot ikke leser brevet elektronisk i Altinn i løpet av disse 48 timene, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten.

Dersom du reserverer deg mot å motta posten digitalt fra det offentlige i kontakt- og reservasjonsregisteret https://brukerprofil.difi.no/minprofil/ vil posten blir skrevet ut på papir og sendt deg direkte umiddelbart.

Web levert av CustomPublish AS