Foto © Aleksander Nordaas

Deler av løypenettet stengt i Vefsn kommune - Oppdatert informasjon


Snøscooterløype Osen-Korgfjellet stenges fra og med 14. april og ut sesongen 2017 

Begrunnelse:

Røssåga-Toven reinbeitedistrikt har flyttet rein fra kysten til Korgfjellområdet. Av hensyn til drektige simler og reinkalving stenges løypa med øyeblikkelig virkning. 


Snøscooterløypa over Fustvatnet fra Baågneset/ Aspneset til Sæterstad, samt strekningen fra Hevelen til Herringbotnet er stengt pga lite snø.

Det er brøytet parkeringsplass for avlessing av scooter i grustak ca en km.forbi nergarden i Herringbotnet.

For mer informasjon angående løypenettet se scooterkort.no

Web levert av CustomPublish AS