Foto © Aleksander Nordaas

Bygging av gang- og sykkelveg i Skogsvegen

2. mai starter Vefsn kommune bygging av gang og sykkelveg i Skogsvegen.

I anleggsperioden vil deler av Skogsvegen være stengt for trafikk. Det vil under hele anleggsperioden være en del anleggstrafikk i gater som tilstøter Skogsvegen.

Omkjøring vil bli skiltet.

Vi håper på forståelse for dette, og håper samtidig at det vises aktsomhet til denne type trafikk.

Anlegget vil gå frem til høsten 2017

Web levert av CustomPublish AS