Foto © Aleksander Nordaas

Byggesak

Den som ønsker å gjennomføre et byggetiltak må først konstatere om tiltaket er søknadspliktig. Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre ikke står på listen over tiltak som ikke trenger søknad ihht SAK 10 kap 4, er tiltaket ditt søknadspliktig. Det er to søknadstyper for søknadspliktige tiltak:

Søknad om tiltak uten ansvarsrett:
Dette er tiltak hvor du som tiltakshaver kan søke om byggetillatelse selv. Tiltak som er omhandlet i SAK 10 kap 3 kan forestås av tiltakshaver selv. For veiledning se ”Søknadsheftet – for deg som vil bygge selv

Fra 1. juli 2015 ble byggereglene for en rekke tiltak endret. Se informasjon på DIBK.

Søknad om tiltak med ansvarsrett:
Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre ikke er unntatt søknadsplikt eller kan utføres av tiltakshaver selv må du få et foretak til å søke på vegne av deg.

Fra 1. januar opphørte ordningen med lokal godkjenning for ansvarsrett. Du skal i stedet erklære ansvar når du skal utføre arbeid i en byggesak. Her er 8 viktige punkter som må være på plass.

Kart og tegninger
Kart og tegninger kan bestilles elektronisk på Infoland.

Byggesøknaden kan overleveres kommunen på ulike måter:.

2016-10-31

Selvbetjening

Web levert av CustomPublish AS