Foto © Aleksander Nordaas

Politimestergården

Bygdebokkontoret

Bygdebokkontoret formidler lokalhistorie i de tre samarbeidende kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Arbeidet ledes av bygdeboknemnda. Bygdebokkontoret har tilhold ved Vefsn Museums anlegg på Dolstad.

 

Besøksadresse:
Annen etasje i ”Politimestergården”

Austerbygdvegen 3 (Vefsn museum)
 

Bygdebokredaktør Knut Skorpen
Epost: knut.skorpen@vefsn.kommune.no
Tlf: 75 11 01 26 / mobil 91 88 69 41 

Bygdebokforfatter Leif Elsvatn
Epost: leif.elsvatn@vefsn.kommune.no
Tlf: 75 18 43 12  (heimekontor Hattfjelldal)
Leder for bygdeboknemnda
Kjell Øksendal
Epost: 
kjok@helgelandmuseum.no
 
Vefsn bygdebok er til nå utgitt i tre hovedbind som dekker tida fram til 1945. Det er også skrevet gardshistorie for Grane kommune og for deler av Hattfjelldal og Vefsn.  

Register til gardshistorie for Grane

Siste bind av av Vefsn bygdebok

2012:
Knut Skorpen: Gardshistorie for Vefsn gnr. 1–32 :
med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen
 
2013:
Leif Elsvatn: Gardshistorie for Hattfjelldal
særbind VIc
 
Ny utgave av
Oversikt over Gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og Vefsn - med kart over matrikkelgardene i kommunene
 
2014:
Knut Skorpen: Gardshistorie for Vefsn gnr. 149-150, 186-201   
med Ner-Drevja, Søfting og Skaland  mere info
 
2016:
Leif Elsvatn: Gardshistorie for Hattfjelldal
særbind VI
Web levert av CustomPublish AS