Foto © Aleksander Nordaas

Borgertoget 17.mai i Mosjøen 2017

Påmelding til borgertoget fra lag og foreninger må skje innen 5.mai

på e-post til 17mai.vefsn@gmail.com

Web levert av CustomPublish AS