Foto © Aleksander Nordaas

Bilder fra ferdig prosjekt i Movegen og pågående arbeid i Skogsvegen

Vefsn kommune har i løpet av 2016 rehabilitert siste del av Movegen, med nytt vann og avløpsnett og gatelys. Jobben er nå avsluttet med nytt asfaltdekke. Vi gratulerer beboerne med ny gate.

Movegen 1.jpg
movegen 2.jpg

I år og til neste år skal Skogsvegen gjennomgå samme behandling, med nytt vann og avløpsnett og gatelys. Her skal det i tillegg bygges gang- og sykkelvei.

Skogsvegen 1.jpg
Skogsvegen 2.jpg

Web levert av CustomPublish AS