Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Trygghetsalarm

Gjeldende fra 01.01.2017

a) Betalingssatsen for trygghetsalarm settes til kr. 210,- pr. mnd.
    Betalingssatsen for montering / demontering av nøkkelboks settes til kr. 780 pr. gang.
    I tillegg kommer oppstartkostnad pr. kr. 67.

Web levert av CustomPublish AS