Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Torgplasser

Dags – ukes og årsleie fastsatt av kommunestyret 12.03.201 sak 23/14.
Pris etter størrelse på plassen.

Plass 31 m2 pr. dag Kr. 130,-
Plass 31 m2 pr. uke Kr. 520,-
Plass 31 m2 fast plass pr. år Kr.13 000,-
Plass 20 m2 pr. dag Kr. 100,-
Plass 20 m2 pr. uke Kr. 360,-
Plass 20 m2 fast plass pr. år  Kr. 9 800,-

Kontakt Servicetorget tlf 75 10 10 00

Web levert av CustomPublish AS