Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Skuddpremie

Den som ønsker skuddpremie for felte dyr, viser dyret fram på Brannstasjonen i Mosjøen som attesterer for utbetaling.

Informasjon og skjema for skuddpremie.

Spørsmål om skuddpremieordningen kan rettes til landbrukskontoret ved Hans Gunnar Otervik, tlf 75 10 18 09, epost hans.gunnar.otervik@vefsn.kommune.no.

Se Forskrift om skuddpremie: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910315-4318.html

Skuddpremiesatser:

  • kr 100 for mink
  • kr 30 for kråke
  • kr 300 for rødrev
  • kr 200 for mår
  • kr 500 for mårhund
  • kr 2500 for gaupe.
    Premien for gaupe er et samarbeid med nabokommunene slik at hver kommune betaler kr 500 for gaupe felt i Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana eller Vefsn.
Web levert av CustomPublish AS