Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Skolefritidsordningen

Gjeldende fra 01.01.17

Foreldrebetaling i kommunal Skolefritidsordning: Kulstad, Olderskog, Mosjøen, Granmoen, Husvika og Elsfjord oppvekstsenter fastsettes til:

 

For barn nr 1

For barn nr 2: 
(35% søsken -moderasjon)

For barn nr 3: 
 
(60 % søsken -moderasjon)

Hel plass:   

Kr. 2.540,- pr mnd

Kr. 1.660,- pr mnd

Kr.  1.020,- pr mnd

Halv plass:   

Kr. 1.590- pr mnd.

Kr. 1.040,- pr mnd

Kr. 640,- pr mnd

En dag pr uke: 
Gjelder Elsfjord og Granmoen 

Kr. 740 ,- pr mnd.

Kr. 480,- pr mnd

Kr 300,- pr mnd

Ved eventuell utvidelse av SFO-plassen benyttes følgende betalingssatser:
En dags tilbud kr 155,- pr ekstradag
Barn med halv plass kr 155,- pr dag dersom utvidelsen medfører en ekstradag i forhold til den avtalte tilstedeværelsen.
Kr 100,- pr dag dersom utvidelsen skjer på dager der barnet i utgangspunktet er til stede.

Kjøp av ekstradager for barn UTEN plass i SFO:
Settes til kr 370,- pr dag.

Søskenmoderasjon settes til 35 % for barn nr 2 (som barn nr 2 menes det yngste barnet), og 60% for barn nr 3.

”For-sent-hentet-gebyret” settes til kr 135,- pr påbegynt 15 minutter.

Det settes et beløp på kr 160,- i kostpenger for alle typer plass i SFO.
Kostpenger ved kjøp av enkeltdag settes til kr 20,-

Vedtaket trer i kraft pr 01.01.17

Web levert av CustomPublish AS