Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Skolefritidsordningen

Gjeldende fra 01.01.18

Foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning: Kulstad skole, Olderskog skole, Mosjøen skole, Granmoen skole og Elsfjord skole fastsettes til:

 

Barn nr.1

Barn nr.2

Barn nr.3

Hel plass

Kr. 2 610,-

Kr. 1 700,-

Kr. 1 050,-

Halv plass

Kr. 1 630,-

Kr. 1 070,-

       Kr.   655,-

1 dag/uke (gjelder Elsfjord og Granmoen)

      Kr.    760,-

      Kr.    490,-

Kr.   310,-

Ved eventuell utvidelse av SFO-plassen benyttes følgende betalingssatser:

  • En dags tilbud kr 160,- pr ekstradag

  • Barn med halv plass kr 160,- pr dag dersom utvidelsen medfører en ekstradag i forhold til den avtalte tilstedeværelsen.

  • Kr 105,- pr dag dersom utvidelsen skjer på dager der barnet i utgangspunktet er til stede.

  • Kjøp av ekstradager for barn UTEN plass i SFO:
    Settes til kr 400,- pr dag.


Søskenmoderasjon settes til 35 % for barn nr 2 (som barn nr 2 menes det yngste barnet), og 60% for barn nr 3.

  • ” For-sent-hentet-gebyret” settes til kr 140,- pr påbegynt 15 minutter.

  • Det settes et beløp på kr 160,- i kostpenger for alle typer plass i alle sfo

  • Kostpenger ved kjøp av enkeltdag settes til kr 20,-

Web levert av CustomPublish AS