Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Renovasjonsavgifter

Gjeldende fra 01.01.17

Renovasjonsavgiften består av to deler:
 
Kommunalt administrasjonsgebyr:
Kr 40,- pr abonnent.
 
Renovasjonsgebyr (ekskl kommunale tillegg) til SHMIL:

Dunkstr  Grunngebyr Volumavhengig gebyr Sum ekskl mva  Sum inkl mva
80 L 2 040 369 2 409 3 011
140 L 2 040 646 2 686 3 357
240 L 2 040 1 107 3 147 3 933
390 L 2 040 2 546 4 586 5 733
660 L 9 342 - 9 342 11 677
Fritids alt.1 - - 950 1 188
Fritids alt. 2 - - 1 450 1 813

Det er ingen endringer i gebyrene fra 2016 til 2017

Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift.

  • Fritidsrenovasjon alt. 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt
  • Fritidsrenovasjon alt. 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær renovasjonsrute
  • Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. mva.
  • Bringeabonnenter er kr. 2.100 inkl. mva
  • Gebyr for dunkbytteholdes kr 200 inkl mva pr. bytte der kunden henter dunken ved SHMIL's regionale anlegg.
  • Pris for utkjøring av dunkbytte kr. 500 inkl. mva. Gjelder både husholdninger og utkjøring fritidsdunker.
  • Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesorteringuendret kr. 750 inkl mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr. 1.500,- inkl. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr.
  • Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter kr 1.500,- inkl. mva. Henviser til rennovasjonsforskriften §16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen.
Web levert av CustomPublish AS