Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Kulturskolen

Gjeldende fra 01.01.17
 1. Barnedans, musikkverksted-/barnehage og korps: 2.650 (2.430).
  Gjelder gruppeundervisning for førskolebarn, samt korps og musikkverksted.
 2. Instrumentopplæring, dans, teater, billedkunst, sang, PU-samspill: 3.160 (2.900).
  Gjelder alle andre tilbud enn dem nevnt ovenfor. Erstatter tidligere generell elevkontingent.
 3. Voksne elever: kr 4.400 pr år (4.000)
 4. Kortkurs barn/ungdom: 700 (650)
 5. Kortkurs voksne: 1.200 (1.100)
 6. Kjøp av utvidet undervisningstid musikk: 650 (600) (pr. 15 min), som påplussing til ordinær time gjennom hele året
 7. Kjøp av utvidet undervisningstid dans/ensemblesang/musikklære: 1.250 (1.120) (som påplusset ekstratime til ordinær time gjennom hele året)

Tillegg
Foresatte med barn deltakende i minimum to undervisningstimer pr uke i kulturskolen, gis 20 % moderasjon på barnets/barnas samlete elevkontingent.

Det er opprettet 5 friplasser. Behovet for friplass begrunnes skriftlig på utarbeidet skjema. Rektor ved kulturskolen vurderer søknadene og tildeler friplassene (jmfr. K-sak 25/10).

Web levert av CustomPublish AS