Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Distriktsmusikertjenester

Gjeldende fra 01.01.17
Betaling distriktsmusikere
Opp til 20 minutters musikalske innslag
kr 3.400 (3.100)
-for gjentagelse av samme oppdrag
kr 1.700 (1.560)
Taffelmusikk under middag (ca en time)
kr 5.950 (5.500)
-for gjentagelse av samme oppdrag
kr 3.000 (2.750)
Opptreden konsert / forestilling
kr 3.800(3.500)

Musikere til prosjektassistanse (støttespill/akkompagnement til kor osv.), samt solistoppdrag ved større oppsetninger (prøvetid med oppdragsgiver).
Priser musikere til prosjektassistanse
1-10 timer
kr 175 pr time (165)
11-20 timer
kr 150 pr time (140)
21-31 timer
kr 135 pr time (125)
31 timer eller mer
kr 125 pr time (115)
 
 
Web levert av CustomPublish AS