Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - bibliotek - utleiesatser

Gjeldende fra 01.01.17

Biblioteket

Purregebyr
Voksne: kr 50
Barn (0-14 år): kr 35

Kopiering
A-4: kr 2
A-3: kr 3
A-4, dobbeltsidig: kr 3
A-3, dobbeltsidig: kr 5

Tillegg for fargekopiering: kr 2 pr kopi

Utleie av møte- / arrangementslokaler

Følgende utstyr stilles til leietakernes rådighet: bord (opptil 40 personer), stoler (opptil 130 personer), TV, dvd-spiller, overhead, whiteboard-tavle, flipover, høgt-talende telefon, data- / telefontilgang, trådløst nettverk og videokonferanseutstyr.

Frivillige organisasjoner heimehørende på Helgeland

 • rom 1 (ca. 24 m2): kr 70 (60) pr time inntil 4 timer, maks leie pr dag kr 500 (400)
 • rom 2 (ca 90 m2): kr 130 (120) pr time, maks leie pr dag 750 (650)
 • rom 3 (ca 45 m2): kr 100 (90) pr time, maks leie pr dag 600 (550)
 • hel sal (ca 135 m2): kr 185 (175) pr time, maks leie pr dag 1.050 (930)

Andre leietakere

 • rom 1: kr 85 (80) pr time inntil 4 timer, maks leie pr dag kr 650 (600)
 • rom 2: kr 230 (220) pr time, maks leie pr dag kr 1.150 (1.150)
 • rom 3: kr 150 (140) pr time, maks leie pr dag kr 950 (900)
 • hel sal: 305 (295) pr time, maks leie pr dag kr 1.900 (1.700)

Leie av prosjektør – kommersielle leietakere

 • halv dag (inntil 5 timer). kr 275 (265)
 • hel dag (mer enn 5 timer): kr 535 (525)

Leie av prosjektør – ikke-kommersielle leietakere

 • halv dag (inntil 5 timer): kr 110 (100)
 • hel dag (mer enn 5 timer): kr 225 (200)

• Ved sammenhengende leie over flere dager beregnes full leie første dag og 2/3 av full leie øvrige dager.
• Vaktmestertjenester utover ordinær arbeidstid må bestilles særskilt og betales med et tillegg på kr 265 pr time.

Videokonferanseutstyr

Interne (kommunale) leietakere: gratis
Egne ansatte i forbindelse med fjernopplæring: gratis
Eksterne (ikke-kommunale) leietakere: kr 800 + moms pr. påbegynt time

Web levert av CustomPublish AS