Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - barnehage

Gjeldende fra 01.01.17

Foreldrebetaling i kommunale barnehager fastsettes til:

Oppholdstid pr uke              Kronesum                 Frukt/mat
100 % =41 t. pr uke               2 730,-                        400,-
80 % = 32 t pr uke                 2 575,-                        320,-
50 % = 24 t pr uke                 2 325,-                        200,-

Kjøp av ekstra dag: 330,-
Kostpenger ved kjøp av enkeltdag settes til kr 25,-

Søskenmoderasjon settes til 30 % for barn nr 2, og 50 % for barn nr 3 eller flere.
”For-sent-hentet-gebyret” settes til kr 120,- pr påbegynt 15 minutter.

 
Private barnehager
Private barnehager har varierende priser men ingen overskrider makspris for hel plass. Matpenger kan komme i tillegg.

Web levert av CustomPublish AS