Foto © Aleksander Nordaas

Barnehage

Vefsn kommune har 7 kommunale og 12 private barnehager (Inkludert to familiebarnehager).

Kommunen har full behovsdekning av barnehageplasser. Det betyr at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter
(Jmfr Barnehagelovens § 12 a. Rett til plass i barnehage)

Gjernnomgang av oppvekstsektoren

Oversikt over barnehager i Vefsn kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Vefsn

Her søker du om barnehageplass, endrer og sier opp barnehageplass.

All info om barnehagetilbudet, søknad, opptak, betaling mm: Tjenestebeskrivelsen Barnehageplass

2017-09-12

Våre tjenester følger informasjonsstandarden LOS. Det betyr at de kommunale tjenestene er knyttet opp mot såkalte emneord.

Du finner de mest brukte emneordene på forsiden. Du kan også velge et emneord fra Los-strukturen til venstre.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner

Web levert av CustomPublish AS