Foto © Aleksander Nordaas

Åpning av kommunalt løypenett for snøscooter i Vefsn kommune - oppdatert informasjon

Etter siste snøfall og kuldeperiode åpner alle kommunale snøscooterløyper for kjøring fra og med  21. februar. Det er stor variasjon i kvalitet på løypene på grunn av varierende snøforhold. Strekninga Hevelen - Herringbotnet er av særdeles dårlig kvalitet, men kjørbar hvis man kjører rolig. Fra Herringen bygdahus  og fra Myrnesbukta er det også lite snø i lavlandet og løype er av dårlig kvalitet til man kommer seg litt opp i høyden. Øvrige løypenett har nok snø og er av god kvalitet.

 

Parkering:

Det er ryddet egen parkeringsplass for bil og henger på Baågneset som er merket med snøscooterparkering. Det er ikke brøytet opp parkering på Aspneset camping så alle som tar utgangspunkt fra Fustvatnet må parkere på Baågneset. På Sjåmoen er det parkering på oppbrøytet parkeringsplass like innenfor reingjerdet. Det er også mulig å parkere ved reingjerdet, men vis  hensyn og ikke forlate bil og henger som kan føre til problemer for næringsaktivitet i reingjerdet.  Skal man kjøre i snøscooterløype på Korgfjellet er det merket parkering ved Steinmoen som ligger like innenfor Luktvatn camping.

 

For kjøp av kjøretillatelse, benytt vår digitale betalingsløsning på scooterkort.no og motta bekreftelse på sms og e-post. Kontakt kommunens servicetorg hvis dere trenger hjelp med dette. Der finnes det også kartutsnitt over løypene.

 

Vefsn kommune har staket løype til Vesterbukta i Hattfjelldal kommune.  For kjøring videre  i Hattfjelldal se kommunens hjemmeside: www.hattfjelldal.kommune.no eller https://hattfjelldal.scooterkort.no/

 

Hemnes kommune har nå gjort vedtak om godkjenning av ny scooterløype fra Korgfjellet - Tustervassdammen , løype nr 9.  Dette betyr at det blir mulig å kjøre fra Luktvatnet til Korgfjellet i Vefsn kommune og videre inn i Hemnes kommune. For informasjon ang kjøp av løypekort, åpning, regler osv for løype nr 9 i Hemnes kommune se https://hemnes.scooterkort.no/ og  http://www.hemnes.kommune.no.

  

Kjøretillatelsen er personlig.

 

Kontaktpersoner for spørsmål som angår løyper eller beskjed som er relevant for drift av løypene i Vefsn:

 Magnar Aanes 920 13 112 eller Hans-Gunnar Otervik 482 64 736.

 

Web levert av CustomPublish AS