kulstadskole

Ansatte skoleåret 16/17

Navn og e-postadresse

Funksjon

Arntsen, Iren

Spes.ped ansvarlig, kontaktlærer 1.trinn

Aufles, Linda Helen

Teamleder og kontaktlærer team 7, 

Aufles, Odd Martin

Kontaktlærer team 6

Aune, Tommy

Kontaktlærer team 7

Bragtvedt, Tormod

Rektor

Bråten, Rita Åkvik

Kontaktlærer team 2

Drevland, Ann Karin

Teamleder og kontaktlærer team 3

Engesli, Charlotte

Teamleder og kontaktlærer team 4

Eriksen, Mona Elisabeth

Kontaktlærer team 3

Forfang, Susanne

Faglærer team 6

Gluggvasshaug, Berit Anita

Kontaktlærer team 4

Gluggvasshaug, Elin

Faglærer 4. og 7.trinn 

Haugen, Marte

Kontaktlærer team 6

Haugen, Tove

Barneveileder

Heia, Lill Inger

Barneveileder

Heimstad, Trine Gangmark

Teamleder og kontaktlærer team 2

Indergård, Trond

Undervisningsinspektør

Jacobsen, Gunn

Barneveileder

Jensen, Jorid Elin

Kontaktlærer team 7

Josefsen, Janne Therese

Teamleder team 5

Kleiven, Frode Helge

Barneveileder

Krüger, Elisabeth

Kontaktlærer team 5

Larsen, Sissel Myren

Spesialpedagog

Larssen, Anita

Kontaktlærer team 1

Lillebjerka, Trine

Kontaktlærer team 3

Ludvigsen, Anders Børge

Barneveileder

Lundestad, Anders

Barneveileder

Martinsen, Brit

Sekretær

Martinsen, Gro Blix 

Kontaktlærer team 2

Nesje, Rønnaug

Kontaktlærer team 6

Nilsen, Christian

Barneveileder

Nordhøy, Siv Anne Ånes

Kontaktlærer team 1

Nordhøy, Tor Gunnar Ånes

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, faglærer

Nyrud, Margareth

Kontaktlærer team 7

Olsen, Arnfinn

IKT-ansvarlig, leder Utdanningsforbundet

Ruud, Bente

SFO-leder

Rynesli, Hege Ringen

Barneveileder 

Skar, Knut Magne

Kontaktlærer team 4

Slydahl, Janne

Kontaktlærer team 4

Sparby, Anne Jorunn

Barneveileder

Sveli, Tone E

Barneveileder

Søttar, Anette Herringbotn

IKT- ansvarlig og teamleder team 6

Web levert av CustomPublish AS