kulstadskole

Ansatte skoleåret 17/18

Navn og e-postadresse

Funksjon

Andsjøen, Gunn Karin

Kontaktlærer team 1

Arntsen, Iren

Spes.ped ansvarlig,teamleder og kontaktlærer 2.trinn

Aufles, Linda Helen

Teamleder og kontaktlærer team 7, 

Aufles, Odd Martin

Kontaktlærer team 7

Bragtvedt, Tormod

Rektor

Bråten, Rita Åkvik

Kontaktlærer team 3

Drevland, Ann Karin

Teamleder og kontaktlærer team 4

Edvindsen, Minna

Barneveileder

Engesli, Charlotte

Kontaktlærer team 5

Enge, Kine

Barneveileder

Forfang, Susanne

Faglærer team 3

Gluggvasshaug, Berit Anita

Kontaktlærer team 5

Gluggvasshaug, Elin

Kontaktlærer team 1

Haugen, Marte

Kontaktlærer team 7

Haugen, Tove

Barneveileder

Heia, Lill Inger

Barneveileder

Heimstad, Trine Gangmark

Teamleder og kontaktlærer team 3

Indergård, Trond

Undervisningsinspektør

Jacobsen, Gunn

Barneveileder

Jensen, Jorid Elin

Kontaktlærer team 2

Josefsen, Janne Therese

Teamleder og kontaktlærer team 6

Johnsen, Christian

Kontaktlærer team 6

Kleiven, Frode Helge

Barneveileder

Krüger, Elisabeth

Kontaktlærer team 6

Larsen, Sissel Myren

Spesialpedagog

Larssen, Anita

Kontaktlærer team 2

Lillebjerka, Trine

Kontaktlærer team 4

Lundestad, Anders

Barneveileder

Martinsen, Brit

Sekretær

Martinsen, Gro Blix 

Kontaktlærer team 3

Myrholt, Ole Alexander

Barneveileder

Nesje, Rønnaug

Kontaktlærer team 7

Nilsen, Christian

Barneveileder

Nordhøy, Siv Anne Ånes

Kontaktlærer team 2

Nordhøy, Tor Gunnar Ånes

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, faglærer

Nyrud, Margareth

Faglærer, team 6 +Aldersblanding 

Olsen, Arnfinn

IKT-ansvarlig, leder Utdanningsforbundet

Pedersen, Netteland Kim

Kontaktlærer team 5

Ruud, Bente

SFO-leder

Skar, Knut Magne

Teamleder og Kontaktlærer team 5

Slydahl, Janne

Teamleder og kontaktlærer team 1

Solvang, David

Kontaktlærer team 4

Songe, Ella 

Kontaktlærer team 1

Sparby, Anne Jorunn

Barneveileder

Sveli, Tone E

Barneveileder

Sørum, Julie Kontaktlærer team 5

Søttar, Anette Herringbotn

IKT- ansvarlig og faglærer team 7

Web levert av CustomPublish AS