Foto © Aleksander Nordaas

Anbud på bygging av Vefsn storkjøkken

Vefsn storkjøkken er et nybygg over ett plan for et storkjøkken med tilhørende personalavdeling.

Hovedbygget har en BTA på ca 819,5 m2. I tillegg kommer en dobbelgarasje på ca 60 m2.

Vefsn storkjøkken skal bygges på Nyrud i Mosjøen.

Arbeidene skal gjennomføres som en Byggherrestyrte sideentrepriser inkl. bygningsmessig hovedentreprise.Kunngjøring og dokumenter knyttet til denne konkurransen kan lastes ned fra www.mercell.no/ www.doffin.no.

Tilbudsleveringen er elektronisk og skal lastes opp i portalen http://www.mercell.no/

Tilbudsfrist 18.04.2017 kl. 12:00

Web levert av CustomPublish AS