Foto © Aleksander Nordaas

Lær mer om

Aktivitetshuset

Visste du for eksempel dette om oss?

Aktivitetshuset rydder opp.jpg 

  • Aktivitetshuset er et tilbud for personer med permanent nedsatt funksjonsevne og/ eller som har en psykisk utviklingshemming. Dette er personer som ikke kan dra nytte av andre ordinære arbeidstilbud. Hører til  enheten Miljøterapitjenesten. Åpningstider mellom 08.00 og 15.30. Dette er et tilbud for de som er ferdige med videregående og kan benyttes frem til pensjonistalder. Søknad om plass sendes og behandles hos kommunens Tjenestekontor.

 

  • Beliggenhet; Aktivitetshuset holder til på Skjervengan, i samme bygg som Voksenopplæringen. Det er per dags dato 33 personer som mottar en form for dag tilbud. Dette er fordelt på;  Dr Ravnsvei 2, Pakkerommet, Gutterommet, Formingsrommet og noen bedrifter.

 

  • De ansatte; ulik bakgrunn og fartstid. Her jobber blant annet; helsefagarbeidere, vernepleiere, førskolelærere, aktivitør, lærere m.m.

 

  • Formingsaktiviteter; vi jobber blant annet mot Julemessa før jul og etter jul jobbes det mot Galleria; ei kunstutstilling i Mosjøen som arrangeres hvert år. Personen som benytter seg av dette dagtilbudet er med å lager mange fine produkter. Disse stilles ut og selges i Aktivitetshusets lille butikkhjørne; bilder, ull produkter, betong, retro, puter osv. Vi har åpent alle dager mellom klokken 10.00- 14.00. Vi tar kort!

 

  • Jobboppdrag for bedrifter; vi pakker skrueposer til Nygård møbelkjøkken, Persiennesnorer til Tundra, montering til Kjøleservice Kulde og Klima, vi pakker tupfere og kompresser til Sykehjem og hjemmetjenesten. I tillegg sveiser vi posene som vi pakker i og steriliserer de ferdige pakkene med tupfere og kompresser.

 

  • Andre faste aktiviteter: gym, musikkstund, turgruppe, miljøgruppe og treningskjøkken. Vi arrangerer julebord og karneval, dagsturer og langturer i løpet av året.

 

  • Oppfølging i bedrifter: vi har også oppfølging av personer som har et tilbud i bedrifter: butikk, barnehage, shmil osv.

 

  • Her deltar alle etter individuelt funksjonsnivå, og brukermedvirkning har høy prioritert.
Web levert av CustomPublish AS