HovedinngangMS

TLgjengen

 

Velkommen til Mosjøen skole

Tryggehet i skolehverdagen, glede over å være sammen for å lære, resepkt for hverandre og nysgjerrighet over nye oppgaver og måter å lære på, er verdier vi vil at våre elever skal kjenne og glede seg over mens de er elever hos oss.

Vår visjon er:

"VI FÅR TIL DET VI VIL"

 

 

 

Kulturskolen2016-2017

1. juni er det nytt opptak til Vefsn Kulturskole

Nytt kulturskoleår

2016-04-24
kampanje

Vennskapsuke - uke 36

Gjør en forskjell!

2015-08-27
trafiikksikkerhet

Til alle foresatte ved Mosjøen skole!

Trafikksikkerheten rundt Mosjøen skole/SFO

2015-08-28
Kulturskole

Vefsn kulturskole på Mosjøen skole

Kulturskoletilbud for psykisk utviklingshemmede barn 1.-7. trinn

2015-08-27

Trafikken rundt Mosjøen skole ved skolestart

Kjør forsiktig, vis hensyn og elevene oppfordres til å gå eller sykle til skolen.
2015-08-11

Nytt skoleår

Vi ønsker alle elever vekommen til nytt skole år som starter mandag 17.august kl. 08.25.

Skoledagen slutter kl. 14.05 for elever på 2.-7.trinn.

Elever som begynner på 1. årstrinn møter i skolens festsal og avslutter kl. 11.00. Elever som ikke har SFO plass må da hentes av foresatte.

2015-05-07
Web levert av CustomPublish AS